Електронни ръководства

Формат COMARC, софтуер COBISS3, указания, описаниe на актуализациите...
dCOBISS

dCOBISS

COBISS дигитален репозиториум

Препоръки за оборудване

Хардуер и софтуер, интернет, принтери, баркод четци, ръчни терминали и графични таблети за подпис, RFID скенери, инсталиране на софтуер...

НЦК

  • За НЦК
  • Адреси за контакти