Платформа COBISS

Платформа COBISS

COBISS е организационен модел за обединяване на библиотеките в национална библиотечно-информационна система със споделена каталогизация, сводна библиографска база данни/каталог COBIB, локални библиографски бази данни на участващите библиотеки, база данни за библиотеките COBIB, нормативна база данни CONOR и редица други функции още...

COBISS.net

COBISS.net

утвърден проект за международно сътрудничество за развитие на национални библиотечно-информационни системи и информационни системи за текущи научни изследвания. Свързването между двете системи е от особено значение за управлението на библиографиите на изследователите и за оценката на резултатите от научноизследователската работа.
IZUM

IZUM – Институт за информационни науки, Марибор

Обществена институция, създадена като информационна инфраструктура в областта на науката, културата и образованието на Словения. Дейността на института е свързана предимно с разработването и функционирането на системата COBISS и услугите, свързани с нея.

Библиотеки в COBISS

-

Записи в база данни COBIB.BG

-

Книги

-

Статии

-

Списания

-

CD/DVD

-

Статистически показатели още...